Vi er stoppet med at avle kaniner.
Nyt:
Stald Beauty er blevet til hygge hjemmside da jeg er stoppet som kanin avler.
 
 
Opdatering: D. 31/5-15
Mine dyr er blevet opdateret.
 
 
Henriette Andersen | Svinninge - Danmark